Sự kiện 2012 - 2013

VINAMAC EXPO 2013

Triển lãm Quốc tế về Máy móc Thiết bị,Nguyên phụ liệu và Sản phẩm Công nghiệp Việt Nam lần thứ 8 - Vinamac Expo 2013 Triển lãm diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM

VIETNAM TRADE EXPO 2013

VIETNAM TRADE EXPO 2013 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 8 tại TP HCM, Triển lãm diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM

ISME VIET NAM 2013

ISME VIET NAM 2013 - Triển lãm Quốc tế về Gang thép và Gia công kim loại lần thứ 4 tại Việt Namdiễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội ch, ợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM.

VINA COATINGS 2013

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Sơn và Vật liệu phủ lần thứ 5 tại Việt Nam 2013, diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. H

CHINACHEM - VINACHEM EPO 2013

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Công nghiệp Hoá chất lần thứ 8 tại Việt Nam – VINACHEM EXPO 2013, diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM.
« Trước1 - 2 - 3Sau »