Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Kính tại Việt Nam lần thứ 3 - SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA -